Páginas

O Sistema BRAVA

Un día picoume a curiosidade de como un tren cambia de ancho de vía para aproveitar e rodar polas novas vias do AVE, o ancho das vías normales é de 1.668 mm por 1.435mm que teñen as que usa o AVE.
Aquí a explicación de este sinxelo sistema.
O Sistema Universal de Rodaxe Desplazable Brava (Bogie de Rodaxe de Ancho Variable Autopropulsado) desenvolvido por CAF, permite aos vehículos ferroviarios adaptarse a calquera ancho de vía e sobre a marcha, en só 3 segundos.
Este novo sistema de rodaxe desenvolvido por CAF pode aplicarse a calquera tipo de tren, independentemente da súa orixe e tecnoloxía.
Con só cambiar os bogies antigos por uns BRAVA, os trens que hoxe en día circulan poden transformarse en trens de rodaxe desplazable e circular a unha velocidade de ata 290 km/h. O sistema BRAVA superou favorablemente os ensaios en vías de ancho UIC (AVE).

Como funciona BRAVA?
O Sistema Universal BRAVA consiste en dous conxuntos de rodas que poden desprazarse lateralmente, de forma preestablecida, sobre un corpo de eixo non rotativo.
Durante a circulación, a acción dun dobre mecanismo de seguridade impide o movemento lateral das rodas. Este mecanismo só pode ser desactivado, de forma automática nas estacións de cambio de ancho.
A separación entre rodas conséguese mediante un mecanismo de bloqueo-desbloqueo, accionado automaticamente durante o proceso de cambio de ancho.